A. MAKLUMAT PERIBADI

Nama Penuh*

MyKad*
Alamat Emel*

Telefon Bimbit*

Alamat Surat-Menyurat*

Poskod*

Bandar*

Negeri*

Adakah anda masih bekerja?*


Adakah anda mempunyai pengalaman dalam bidang HR/Pengambilan Pekerja?*Dengan ini, saya telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat and Dasar Privasi AwanBiru Technology Bhd. Saya juga bersetuju untuk menyetujui penggunaan dan pendedahan maklumat saya termasuk maklumat peribadi (PDPA) (yang diperlukan untuk memajukan sebarang permohonan pekerjaan) ke program penempatan pekerjaan berikut dengan cara yang dijelaskan dalam Dasar Privasi anda: