Overall statistics

10251

Created Resumes

306

Posted Jobs
Back to Job Lists

SENIOR MANAGER PROJECT & STRATEGY

PADIBERAS NASIONAL BERHAD

MYR 8,100.00 - MYR 11,500.00

JOB DESCRIPTION

JOB DESCRIPTION

 • Memimpin Unit Perancangan Strategi dan Projek Khas Ladang untuk membangunkan kerangka dan perancangan program penanaman padi istimewa untuk Bernas, projek untuk Jelapang Bernas (estet) dan projek lain yang berkaitan.
 • Memimpin keseluruhan program rantaian bekalan beras istimewa bersama dengan Unit Operasi Ladang dan pasukan sokongan lain seperti GTM, Operasi Kilang, Jualan & Pemasaran, Penyelidikan, Pembangunan dan Penyelidikan serta Penambahbaikan Proses Perniagaan.
 • Membangunkan model perladangan jelapang estet dengan pertanian tepat, mini ladang benih, pusat kecemerlangan petani dan pusat penyelidikan mekanisasi.
 • Mewujudkan kerjasama rantaian yang lengkap dengan pemain industri makanan untuk memanfaatkan beras istimewa atau beras putih untuk ramuan utama makanan.
 • Membangun dan melaksanakan kerangka kelestarian ladang untuk amalan kerja dan teknik perladangan, infrastruktur serta mekanisasi bagi memastikan bekalan padi yang mencukupi dan berkualiti ke Bernas.
 • Memacu kecemerlangan budaya 5S dan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.
 • Memimpin dan memacu kerjasama silang-fungsi (cross-functional) berprestasi tinggi secara proaktif.
 • Memastikan belanjawan yang diperuntukkan digunakan dengan cekap dan berkesan.
 • Pastikan projek-projek dikawal mengikut kaedah dan tadbir-urus yang cekap dan berintegriti.
 • Memantau, memastikan dan melaporkan pencapaian KPI Jabatan yang berkaitan.


JOB REQUIREMENT

JOB REQUIREMENT

 • Kelayakan: Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pertanian/Sains/Pengurusan Ladang dan Kejuruteraan atau setaraf dengannya.
 • Minimum 15 tahun dalam industri pertanian, pengurusan ladang, kejuruteraan kimia atau yang serupa.
 • Latar belakang teknikal yang kuat terutamanya dalam bidang pertanian, dan latar belakang dalam sektor padi dan beras, mekanisasi, morfologi, pertanian dan/atau disiplin kejuruteraan kimia/mekanikal diberi keutamaan.
 • Mampu mentafsir analisis agronomik, mekanisasi dan pertanian dalam membuat cadangan dan keputusan.
 • Tahap pertengahan-atas dalam MS Excel dan pembentangan.
 • Berpengalaman menerajui pelbagai projek dengan kejayaan.
 • Berpengalaman menguruskan pasukan sendiri dan silang-fungsi dengan berkesan.
 • Mempunyai rekod perkhidmatan yang baik serta tidak ada tindakan tatatertib.

PADIBERAS NASIONAL BERHAD
 • Jalan Majistret U1/26, Hicom-glenmarie Industrial Park, Shah Alam, Selangor

Similar jobs fromPADIBERAS NASIONAL BERHAD