A. MAKLUMAT SYARIKAT

Nama syarikat*

Nombor Pendaftaran Syarikat*

Nama Pegawai Urusan*

Jawatan*

Alamat Emel*

Telefon Bimbit*

Dengan ini, saya telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat and Dasar Privasi AwanBiru Technology Bhd. Saya juga bersetuju untuk menyetujui penggunaan dan pendedahan maklumat saya termasuk maklumat peribadi (PDPA) (yang diperlukan untuk memajukan sebarang permohonan pekerjaan) ke program penempatan pekerjaan melalui Awantec TalentXchange.